החזר מס הכנסה

החזר מס הכנסה – כל מה שצריך לדעת על פטור ממס הכנסה לנכים

כל אדם שנקבעה לו נכות רפואית של מאה אחוז או תשעים ושמונה אחוז לפי חישוב מיוחד זכאי לפטור או החזר מס הכנסה.

זכאי לפטור מתשלומי מס הכנסה עד לתקרת שכר המתעדכנת כל שנה.

התפיסה של מס הכנסה באשר לזכאות של האדם הנכה לפטור ממס שאובה מחוקים שונים.

ובכל מקרה שבו פקיד השומה אינו מכיר בזכאות של הנכה לפטור ממס או קובע אחוז נמוך של פטור,

יכול הנישום לבקש לשנות את ההחלטה באמצעות הגשת ערר או באמצעות הוכחה על החמרה במצב הבריאותי.

החזר מס הכנסה – מהן ההקלות במס לנכים?

ההקלות במס לנכים נקבעות בהתאם לאחוזי הנכות.

אחוזי הנכות מושג הבא להגדיר את המצב הגופני או הנפשי של כל נכה.

בדרך כלל אחוזי הנכות נקבעים על ידי ועדה רפואית הפועלת מטעם המוסד לביטוח לאומי.

לוועדות הרפואיות הפועלות מטעם המוסד לביטוח לאומי יש את הכלים המקצועיים לקביעת הנכות הרפואית באחוזים.

הוועדה משקללת את הליקויים והמגבלות השונות של הנכה ומתרגמת אותם לאחוזים.

הועדה של הביטוח הלאומי מתייחסת לשני סוגים של נכויות,

נכות תפקודית ונכות רפואית, אך רשויות מס הכנסה מעניקות הקלות מס רק בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית ואינם מתחשבים בנכות התפקודית.

רק נכה שעונה על כל התנאים הבאים זכאי להקלות או לפטור ממס ההכנסה.

  • יש לו הכנסה החייבת במס.
  • נקבעה לו דרגת נכות לצמיתות או לתקופה זמנית של מאה שמונים וחמישה ימים ויותר.
  • דרגת הנכות שנקבעה לו היא באחד מהשיעורים הבאים,
  • מאה אחוז עבור ליקוי אחד, או שמונים וחמישה אחוז עבור שילוב של מספר לקויים.

תקרת ההכנסה הפטורה מתשלומי מס שונה במצבים שונים.

יש תקרות הכנסה ייחודית עבור יגיעה אישית בלבד,

או תקרת הכנסה עבור יגיעה שאינה אישית כמו הכנסה קבועה מנכסים מניבים,

מריבית  בבנק, ממסחר בשוק ההון ועוד.

הפטור עבור הכנסה שאינה יגיעה אישית יינתן רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום התקרה שנקבעה לכך.

החזר מס הכנסה לנכים- איך לממש את התהליך? החזר מס הכנסה וקבלת פטור

יש למלא טופס 1516, טופס פטור ממס.

אל הטופס יש לצרף עותק של נאמן למקור של פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות.

את הטופס בצירוף הפרוטוקול יש להגיש אל פקיד השומה באזור המגורים שבו מתגורר הנכה.

מי שנקבע לו פטור ממס יכול להגיש בקשה להחזרי מס רטרואקטיבית לשש שנים מיום הגשת הבקשה .

בכל מקרה שבו טוען הנישום כי נקבעו לו אחוזי מס נמוכים מכפי נקבע בחוק רשאי לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

לסיכום, לפי חוקי רשות המיסים לנכים ולעתים גם לבני המשפחה שמורות זכויות שונות ובניהן הזכות לפטור ממס הכנסה.

הפטור ממס נקבע בהתאם לאחוזי הנכות והם מוגבלים עד  התקרה הקבועה בחוק.